Skip to main content.

Kit-Aerei

Visualizza tutti


Foto Codice Descrizione Categoria Data aggiornamento
ACD12230 P 38 LIGHTING CLACIER KIT 1:48 Kit Aerei 17/05/2013
ACD12232 F-4B VF-111 SUNDWNERS KIT 1:48 Kit Aerei 15/03/2013
ACD12235 TOMAHAWK LLB ACE OF AFRICAN FRONT KIT 1:48 Kit Aerei 28/09/2012
ACD12238 P-36A KIT Kit Aerei 08/03/2013
ACD12290 B-25G SHARK MOUTH KIT 1:48 Kit Aerei 13/06/2016
ACD12312 HAWKER HUNTER F.6/FGA.9 KIT 1:48 Kit Aerei 22/01/2017
ACD12321 MESSERSCHMITT BF109G-6/G-2 "JG 27" KIT 1:48 Kit Aerei 16/02/2018
ACD12324 SB2U-3 VINDICATOR "BATTLE OF MIDWAY" KIT 1:48 Kit Aerei 07/09/2018
ACD12327 FW TA-183 HUCKEBEIN KIT 1:48 Kit Aerei 04/10/2018
ACD12402 A-10A OPERATION IRAQI FREEDOM KIT 1:72 Kit Aerei 08/03/2013
ACD12432 F/A-18C CHIPPY HO KIT 1:72 Kit Aerei 21/06/2013
ACD12434 F-8E VF-111 SUNDOWNER KIT 1:72 Kit Aerei 17/05/2013
ACD12504 F-14 VF-1 WOLF PACK KIT 1:72 Kit Aerei 24/05/2013
ACD12506 F-15C MSIP II 173RD KIT 1:72 Kit Aerei 31/07/2018
ACD12507 USAF F-35A LIGHNING II KIT 1:72 Kit Aerei 22/05/2018
ACD12509 SR-71A KIT 1:72 Kit Aerei 09/06/2014
ACD12515 AEREO USN F-4J VF-96 SHOWTIME 100 KIT 1:72 Kit Aerei 13/02/2018
ACD12519 AEREO ROKAF T-50 ADVANCED TRAINER KIT 1:72 Kit Aerei 22/01/2017
ACD12531 AEREO F15C MSIP II CALIFORNIA ANG 144TH FW KIT 1:72 Kit Aerei 10/07/2018
ACD12532 AEREO USN F-14A "VF-2 BOUNTY HUNTERS" KIT 1:72 Kit Aerei 27/12/2017
ACD12535 F/A-18F USN "VF-103 JOLLY ROGERS" KIT 1:72 Kit Aerei 04/10/2018
ACD12541 AEREO USAF F-16C MULTIROLE FIGHTER MCP KIT 1:72 Kit Aerei 15/11/2016
ACD12542 AEREO MA 262A 1/2 "LAST ACE" KIT 1:72 Kit Aerei 04/09/2018
ACD12546 USAF F-86F KOREAN WAR KIT 1:72 Kit Aerei 23/05/2017
ACD12547 USN F7A-18E VFA-143 PUKIN DOGS KIT 1:72 Kit Aerei 23/05/2017
ACD12550 USAF F-15 33th FIGHTER SQUADRON KIT 1:72 Kit Aerei 27/12/2017
ACD12554 ROKAF F-15K SLAM EAGLE MCP KIT 1:72 Kit Aerei 10/07/2018
ACD12556 USMC F-4J "VFMA-232 RED DEVILS" KIT 1:72 Kit Aerei 10/07/2018
ACD1685 F-15C EAGLE KIT 1:48 Kit Aerei 13/06/2016
ATLNSF001 XXX CENTURY STARSHIPS KIT 1:500 Kit Aerei 02/03/2012