Skip to main content.

Kit-Aerei

Visualizza tutti


Foto Codice Descrizione Categoria Data aggiornamento
A00501 TOP GUN JESTERS A-4 SKYHAWK KIT 1:72 Kit Aerei 13/11/2020
A00502 TOP GUN F5-E TIGER II THE MIG KIT 1:72 Kit Aerei 13/11/2020
A00503 TOP GUN MAVERICKS F-14A TOMCAT KIT 1:72 Kit Aerei 13/11/2020
A00505 TOP GUN MAVERICKS P-51D MUSTANG KIT 1:72 Kit Aerei 13/11/2020
A01003 CURTISS P40B KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A01005 MITSUBISHI A6MB2B ZERO KIT 1:72 Kit Aerei 16/06/2020
A01020A FOCKE-WULF FW190A-8 KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A02029A MESSERSCHMITT BF109G-6 KIT 1:72 Kit Aerei 12/02/2020
A02041A HAWKER TYPHOON IB KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A02052A GLOSTER GLADIATOR MK.I/MK.II KIT 1:72 Kit Aerei 28/04/2020
A02058A DE HAVILLAND VAMPIRE T.11/J-28C KIT 1:72 Kit Aerei 28/04/2020
A02105 FOLLAND GNAT T.1 KIT 1:72 Kit Aerei 28/04/2020
A02106 DEHAVILLAND DH82a TIGER MOTH KIT 1:72 Kit Aerei 12/02/2020
A02107 HUNTING PERCIVAL JET PROVOST T.4 KIT 1:72 Kit Aerei 21/06/2019
A03001V DE HAVILLAND HERON MKII KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A03009V HAWKER SIDDLEY DOMINIE T.1 KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A03029A DOUGLAS A-4B/Q SKYHAWK KIT 1:72 Kit Aerei 12/02/2020
A03080A MESSERSCHMITT BF110C/D KIT 1:72 Kit Aerei 02/04/2019
A03087 JUNKERS Ju87 B-1 STUKA KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A03088 MESSERSCHMITT ME262A-1A KIT 1:72 Kit Aerei 12/02/2020
A03312 ALBION FUELLER KIT 1:48 Kit Aerei 17/12/2018
A04007V SAVOIA MARCHETTI SM79 KIT 1:72 Kit Aerei 06/10/2020
A04015A MARTIN B-26B/C MARAUDER KIT 1:72 Kit Aerei 23/01/2019
A04019A BRISTOL BEAUFIGHTER TF.X KIT 1:72 Kit Aerei 04/12/2020
A04052A BAESEA HARRIER FA2 KIT 1:72 Kit Aerei 17/12/2018
A04104 DE HAVILLAND D.H.82a TIGER MOTH KIT 1:48 Kit Aerei 30/04/2020
A05123A FOLLAND GNAT T1 KIT 1:48 Kit Aerei 14/08/2020
A05125A SUPERMARINE SPITFIRE MKVB KIT 1:48 Kit Aerei 23/12/2020
A05126A SUPERMARINE SPITFIRE Mk.1 a KIT 1:48 Kit Aerei 06/10/2020
A05127A HAWKER HURRICANE Mk1 KIT 1:48 Kit Aerei 16/06/2020